Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej

non profit

KRS 0000039263

NIP  897-13-85-308

Adres: 51-604 Wrocław; ul. Cieszkowskiego 10A

Tel. 71 348 08 22

e-mail: ewapw@op.pl

Nazwa Banku: Bank Millennium S.A.

Nr Rach.: 73 1160 2202 0000 0000 6012 3485

 

Zarząd Fundacji

Ewa Maria Poradowska – Werszler - Prezes
Maria Białowolska – Członek Zarządu

 

Cele Fundacji

  1. Działalność na rzecz propagowania, utrzymania i rozwoju wrocławskiej tkaniny artystycznej.
  2. Popieranie i promocja różnych dziedzin twórczości plastycznej.
  3. Promocja młodego pokolenia twórców w kraju i za granicą.
  4. Współpraca za światowymi centrami sztuki i jej rynkiem.
  5. Skupienie wokół idei Fundacji twórców, krytyków i miłośników sztuki, przedstawicieli nauki i kultury w kraju i za granicą.
  6. Niesienie pomocy w przypadkach losowych.

 


aktualizowano 2019 • © by RAV 2008